Cuộn xuống
PIPE MANUFACTURING PROCESS

Quy trình sản xuất ống

npPOpvZRH_9LcLQn.jpg
PUSH-PULL PICKLING MANUFACTURING PROCESSES

Quy trình sản xuất tẩy gỉ

DvmjFfkspwV1EFxp.jpg
4-STAND TANDEM MILL MANUFACTURING PROCESSES

Quy trình sản xuất cán nguội 4 giá liên tục

BaI_YiUV1NC117h0.jpg
ZINC-COATED GALVANIZING MANUFACTURING PROCESSES

Quy trình sản xuất mạ kẽm

K3vL1S9heodkIt5k.jpg
COIL SLITTING PROSESSES

Quy trình sản xuất xẻ băng

Pqk6LKfyDBzhwFBe.jpg
REVERSIBLE COLD ROLLING MILL MANUFACTURING PROCESSES

Quy trình sản xuất cán nguội đảo chiều

sb3Lhx0cquFU1ONg.jpg
SKIN PASS - TENSION LEVELER MANUFACTURING PROCESSES

Quy trình sản xuất cán là - nắn phẳng

f4tplUVYeXEaaCj4.jpg
ELECTRIC HEATING BELL ANNEALING FURNACE MANUFACTURING PROCESSES

Quy trình sản xuất lò ủ chuông bằng điện

k0kRz2WYi876V95v.jpg