Cuộn xuống
  • Năng lực sản xuất
  • Thị trường xuất khẩu
  • sản phẩm
KINH NGHIỆM SẢN XUẤT THÉP ỐNG 20 NĂM
DIỆN TÍCH SẢN XUẤT 17 HECTA * Công ty có 3 nhà máy sản xuất đặt tại TP. Hồ Chí Minh và Long An
Tổng sản lượng 500,000 TẤN ỐNGTHÉP / NĂM *Số liệu năm 2016

Thị trường xuất khẩu
Vươn tầm quốc tế

Hệ thống mạng lưới đại lý trải rộng khắp cả nước và sự đa dạng về chủng loại sản phẩm đã tạo nên lợi thế to lớn trong việc đưa sản phẩm của công ty cung ứng cho nhu cầu thép trên thị trường trong nước và quốc tế.

usa flag 3000 ton
laos flag 20000 ton
korea flag 1500 ton
myanmar flag 65000 ton
cambodia flag 44000 ton
indonesia flag 18000 ton
australia flag 8000 ton
canada flag 3000 ton
thailand flag 70000 ton

Sản phẩm chính
của thép Nguyễn Minh

Sản phẩm của nhà máy là thép ống cao cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, phụ hợp với nhiều cấp công trình xây dựng và ứng dụng khác.