Scroll down

General Introduction

NMI - Nguyen Minh Steel Trading Joint Stock Company (Nguyen Minh Steel Group Joint Stock Company) was established in 1999, and its long story has proven its dominant position in Vietnam market.

Nguyen Minh Steel is constantly investing in modern machines and equipment with advanced production lines imported from Italy, Spain, Japan, and Taiwan to manufacture a variety of different types of high quality products in order to satisfy the domestic and international demands.

The major products are high quality steel pipes meeting international standards, suitable for many types of constructions and multiple applications.

Sứ Mệnh

Song song với tầm nhìn và khẩu hiệu "Bền Vững Cùng Phát Triển", bên cạnh việc duy trì những thế mạnh sẵn có, công ty còn khai thác thêm các cơ hội tiềm năng trong việc cung cấp sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ nhằm đáp ứng và phát triển nhu cầu của khách hàng và đối tác.

Tất cả công đoạn sản xuất sẽ luôn được đảm bảo an toàn và tôn trọng những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường tự nhiên. Trân trọng và cảm kích sự ủng hộ quý báu của những người đồng hành cùng chúng tôi, Thép Nguyễn Minh cam kết sẽ luôn hướng đến việc tạo dựng cơ hội mang lợi ích tốt đẹp đến toàn thể cán bộ công nhân viên và khách hàng.

History of formation

1997 1999 2000 2002 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
7 9 0 2 5 0 1 2 3 4 5 6

Established

Nguyen Minh steel pipe manufactoring factory was founded in Binh Chanh, Ho Chi Minh City

Expanded Production Line (1st)

Installed and operated two Taiwanese pipe lines and one Taiwanese slitting line

Expanded Production Line (2nd)

Installed and operated four Taiwanese pipe lines

Expanded market reach (1st)

Opened two Nguyen Minh distribution branches at Thu Duc and An Suong

Achieved ISO 9001:2000

Received ISO 9001:2000, certificated by UKAS (United Kingdom) and ANAB (United States)

Achieved ISO 9001:2008

Installed and operated C purlin production line Updating to ISO 9001:2008, certified by UKAS (United Kingdom) and ANAB (United States)

Built 2nd Factory in Long An

Built Nguyen Minh Vinh Loc steel manufacturing factory in Long An

Expanded market reach (2nd)

Nguyen Minh Vich Loc factory went into operation Opened Nguyen Minh Binh Duong distribution branch

Expanded Production Line (3rd)

Installed and operated four pipe lines from Taiwan, two slitting lines from Japan and Spain

Expanded Production Line (4th)

Installed and operated onr push-pull picking line, two reversible cold rolling mills, and sixteen electric bell annealing furnace

Expanded Production Line (5th)

Installed and operated Italian pipe line TM8" - OD219mm x 10mm and tandem continuous 4-Hi cold rolling mill

Expanded Production Line (6th)

Installed and operated skinn-pass tension leveler mill and Taiwanese slitting lines Installed and operated three Taiwanese pipe lines Installed and operated Italian pipe line TM2.5"" - OD76mm x 4 mm Installed and operated 750mm coil galvanizing line

Nguyen Minh Steel Products

The major products are high quality steel pipes meeting international standards, suitable for many types of constructions and multiple applications.

Round steel pipes

Square steel pipe

C Purlin steel

Oval steel pipe

Rectangular steel pipe

Others

View more detail

Learn more about
Production Process

View more detail

Nắn thẳng

STRAIGNTENING

Cụm xẻ băng

DISC SHEAR UNIT

Hố bù băng

LOOP PIT

Căng băng

TENSION

Thu cuộn

COINLER

Cân và kiểm tra chất lượng

WEIGHT AND QUALITY INSPECTION